Hãng sản xuất
MÁY CẮT DÂY
Máy cắt dây Sodick ALN600G

Mã sản phẩm: : NEW_WDK_ALN600G

Tình trạng: Còn Hàng

Đ ộng cơ tuyến tính cho 4 trục. Phương pháp truyền động trực tiếp không sử dụng vít me bi được thiết lập, bằng việc phát... XEM CHI TIẾT
Máy cắt dây Sodick ALN400G

Mã sản phẩm: : NEW_WDK_ALN400G

Tình trạng: Còn Hàng

Đ ộng cơ tuyến tính cho 4 trục. Phương pháp truyền động trực tiếp không sử dụng vít me bi được thiết lập, bằng việc phát... XEM CHI TIẾT
Máy cắt dây Sodick AL600G

Mã sản phẩm: : NEW_WDK_AL600G

Tình trạng: Còn Hàng

Đ ộng cơ tuyến tính cho 4 trục. Phương pháp truyền động trực tiếp không sử dụng vít me bi được thiết lập, bằng việc phát... XEM CHI TIẾT
Máy cắt dây Sodick AL400G

Mã sản phẩm: : NEW_WDK_AL400G

Tình trạng: Còn Hàng

Đ ộng cơ tuyến tính cho 4 trục. Phương pháp truyền động trực tiếp không sử dụng vít me bi được thiết lập, bằng việc phát... XEM CHI TIẾT
Máy cắt dây Sodick VL400Q

Mã sản phẩm: : NEW_WDK_VL400Q

Tình trạng: Còn Hàng

H ệ thống không vít me bi Hệ thống không sử dụng vít me bi mà sử dụng động cơ tuyến tính, kết hợp với thước quang,... XEM CHI TIẾT
Máy cắt dây Sodick VL600Q

Mã sản phẩm: : NEW_WDK_VL600Q

Tình trạng: Còn Hàng

H ệ thống không vít me bi Hệ thống không sử dụng vít me bi mà sử dụng động cơ tuyến tính, kết hợp với thước quang,... XEM CHI TIẾT